۱۲ مزیت بومی گزینی در مدیریت ها در شهرستان های استان مرکزی

۱۲ مزیت بومی گزینی در مدیریت ها در شهرستان های استان مرکزی از زبان جعفر خـوشروزاده

 تاکنون آماری تطبیقی و تحقیقی که تائید کننده غلبه غیربومی گزینی در مدیریت های شهرستان های استان باشد صورت نگرفته، اما با نگاهی به حجم مطالبات نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و رسانه ای در سطح شهرستان های استان بویژه شهرستان ساوه می توان به این نتیجه رسید که عدم توجه به توانمندی های نیروهای بومی در سپردن پست های مدیریتی به آنها واقعیتی انکار ناپذیر است. و اما ۱۲ مزیت بومی گزینی در مدیریت ها از نظر نگارنده به قرار ذیل است:
۱. آشنایی بیشتر نیروهای بومی با منابع و توانمندی های بالقوه و بالفعل موجود برای توسعه و رفع مشکلات شهرستان
۲.آشنایی عمیق تر نیروهای بومی بـــا مشکلات و ریشه هـای عقب ماندگی در شهرستان با توجه با لمس این مشکلات از نزدیک طی سالیان متمادی
۳.توانایی بالاتر نیروی بومی در گزینش افراد توانمند با توجه با شناخت کامل آنها از عملکرد افراد و استعدادهای موجود در شهرستان
۴. زمینه سازی برای بوجود آمدن انسجام و هم گرایی بیشتر بین مجموعه مدیریتی در شهرستان در جهت بسیج تمامی امکانات
۵. تعهد بیشتر نیروی بومی نسبت به پاسخگویی در برابر عملکرد خود با توجه به ماندن و زندگی کردن بعد از مسئوولیت وی در شهرستان
۶. امکان دسترسی بیشتر خدمت گیرندگان و مردم به نیروی بومی به علت قرابت مکانی محل اسکان و تردد و حضور در اداره
۷. صرف انرژی و وقت بیشتر به علت کاهش تردد های و ارتباطات غیرضرور و نداشتن دلمشغولی غیر محلی که مدیر غیر بومی دارد
۸. تعصب و سختکوشی بیشتر مدیر بومی نسبت به رفع تبعیض و تحقق عدالت در جذب و اختصاص بودجه ،امکانات و امتیازها برای شهرستان
۹. فراهم شدن زمینه بالفعل سازی و شناسایی استعدادها و توانمندی های فراموش شده و نهفته در شهرستان
۱۰. اعتماد و حمایت بیشتر مردم و نخبگان شهرستان از مدیریت بومی به عنوان سرمایه معنوی و منبع اقتدار وی
۱۱. امکان توفیق بیشتر نیروی بومی در جلب مشارکت و بسیج تمامی امکانات و نیروها با توجه ارتباطات ریشه دار با ساختار اجتماعی و بافت اداری شهرستان
۱۲. عدم تشدید پدیده تمرکزگرایی و کاهش مشکلات مربوط به اعتراض حاشیه علیه مرکز و تعمیق مطالبات جدایی از مرکز و تجدید نظر در تقسیمات کشوری
هر چند ممکن است مدیریت غیر بومی هم مزیت هایی داشته باشد اما بدون شک در مقابل ۱۲ مزیت ذکر شده درباره بومی گزینی در مدیریت های شهرستان، بسیار ناچیز است. هر چند این را هم باید گفت که بومی بودن شرط لازم برای مدیریت کارآمد است و به هیچ وجه شرط کافی نیست و از این منظر در کنار بومی گزینی، اصل شایسته گزینی را نباید از نظر دور داشت.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *