صفحه نخست روزنامه‌ها – پنجشنبه ۹ تیر

سفر رئیس جمهور به ترکمنستان برای حضور در ششمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی خزر تیتر نخست اغلب روزنامه‌های امروز کشور بود.

به گزارش نارخبر، میانبُر خزر برای عبور از تحریم، جهش ۲۲۰ برابری قراردادهای فوتبالی در ۳ دهه گذشته، دیپلماسی از خزر تا خلیج فارس، تهران، متری ۴۰ میلیون تومان!، میلیارد‌های تلف‌شده در سینما و فوتبال، دکترین سایبری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، دماوند روح ایرانی، جواد خاندان جود و کرونا زیر صفر! جزو مهم‌ترین موضوعاتی هستند که عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۹ تیر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =