1396/02/10
salamup.ir
avini
nashrkhabar.ir
23 فروردین 1396

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور
21 فروردین 1396

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم فروردین

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم فروردین
21 فروردین 1396

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور
20 فروردین 1396

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم فروردین

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم فروردین
20 فروردین 1396

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور
19 فروردین 1396

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم فروردین

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم فروردین
19 فروردین 1396

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور
16 فروردین 1396

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی
16 فروردین 1396

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های کشور
14 فروردین 1396

10 فوتی و 764 بیمار و مصدوم در حوادث نوروزی ساوه

10 فوتی و 764 بیمار و مصدوم  در حوادث نوروزی ساوه

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: در طی 19 روز اول طرح امداد نوروزی، 659 ماموریت شهری و جاده ای توسط نیروهای این مرکز انجام شد که به 10 نفر فوتی و  764 بیمار و مصدوم خدمات دهی شد.

 

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر