1400/09/11
salamup.ir
nashrkhabar.ir

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

25 شهریور 1400 کد خبر : 9886111793

یکی از مهمترین و کم‌ آب‌ برترین محصولات کشاورزی استان تخمه آفتابگردان است که کشت آن در شهرستان‌های تاکستان و بویین ‌زهرا از رونق فراوانی برخوردار است.با رسیدن روزهای گرم تابستان تمامی گل‌های آفتابگردان شکفته می‌شوند که پدیده منظر زیبایی در اراضی و مزارع گل آفتابگردان این مناطق ایجاد می‌کند

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 

مزارع گل آفتابگردان در تاکستان قزوین

 اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر