1397/11/03
salamup.ir
nashrkhabar.ir

بي حجابی و ضرورت توجه مسئولین

16 تیر 1393 کد خبر : 988612742

به گزارش نارخبر ،حجاب يکي از برجسته ترين فضايل اخلاقي است که دين مبين اسلام براي رعايت و حفظ آن توسط زنان و حتي مردان تاکيد فراوان داشته و ثمرات فراواني براي عمل به اين تکليف شرعي عنوان نموده است. از سوي ديگر بنا به ضرورت،موضوع حجاب درحقوق موضوعه نيز مورد توجه قرار گرفته و قانونگذاربه پيروي از شرع مقدس اسلام بي حجابي را يک جرم قلمداد، و براي آن مجازات تعيين نموده است. (تبصره ماده 864 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92)

 

البته تحقق جرم بي حجابي منوط بر اين است که شخص از روي عمد مرتکب آن شود. همچنين از نظر شرعي، علم به حرمت هم شرط است و اگر مرتکب علم به حرمت عمل خود نداشته باشد شرعا قابل مجازات نيست، مگر اينکه عفت عمومي را جريحه دار نمايد. با کمي دقت در مخاطرات و معايب بي حجابي که خود مي تواند سبب بروز بسياري از جرائم ديگر شود به نيت واقعي در جرم بودن بي حجابي مي رسيم. اگر زنان بي حجاب بخواهند زيبايي هاي خود را در منظر مردان قرار دهند، اين کار از سويي آرامش روحي و رواني مردان را بهم مي ريزد و از سوي ديگر مردان براي ارضاي تقاضا هاي جنسي تحريک شده خود دست به هرکاري خواهند زد و آرامش و امنيت را از زنان و در واقع از جامعه خواهند گرفت.

بي حجابی و ضرورت توجه مسئولین

 

بي حجابي زنان در جامعه موحب سست شدن پايه هاي روابط خانوادگي مي گرددد که اين سستي بدون شک موجب بروز انواع و اقسام ناهنجاري اخلاقي، بروز طلاق و به تبع آنان بروز جرايم مختلف خواهد بود. جرايمي که با و قوع آنان قطعا و يقينا جامعه آسيب هاي غير قابل جبران خواهد ديد.

 

از اين رو قانون گذار با جرم انگاري بي حجابي سعي در جلوگيري از بروز چنين جرايم و آسيب هاي اجتماعي دارد.

 

البته واقعيتي که امروزه غير قابل انکار است کم رنگ شدن اجراي قوانين مربوط به بي حجابي است که ظاهرا در عصر حاضر داراي قدرت بازدارندگي نمي باشد و ما امروزه شاهد رواج هرچه بيشتر بي حجابي در جامعه هستيم که اين واقعيت تلخ مي طلبد که نمايندگان مجلس، شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري نسبت به تصويب قوانين کار آمد و به روز امکان مقابله با پديده مخرب فرهنگي و اجتماعي بي حجابي را پديد آورند.

البته در اين راه از اقدامات فرهنگي بنيادي که در واقع بهترين راه مقابله با بي حجابي است نبايد غافل شد.

 

يکي ديگر از اقداماتي که مي بايستي در راستاي تقابل با مقوله ي بي حجابي صورت گيرد برخورد جدي تر دستگاههاي نظارتي و اجرايي علي الخصوص مامورين نيروي انتظامي بعنوان ضابط و در راستاي وظايف ذاتي و قانوني خود که مبارزه با منکرات و فساد مي باشد با فروشندگان و توزيع کنندگان البسه هاي زنانه مي باشد که بدون توجه به شريعت،فرهنگ و آموزه هاي ديني مبادرت به فروش لباس هايي با مدل هاي کاملا غربي و مخالف با شئونات اسلامي مي نمايند و صد افسوس با قر ار دادن مدل هايي(مانکن) در ويترين مغازه هاي خود که بر تن آنان لباس هاي بدن نما و کوتاه مي پوشانند که به هيچ عنوان برازنده يک بانوي مسلمان و ايراني نيست، خواسته يا ناخواسته سعي در ترويج يک فرهنگ غلط و نا بهنجار دارند، که حا دارد مسئولين مربوطه با اقدام عاجل، جداً نسبت به توليد، توزيع و تبليغ اينگونه البسه جلوگيري کنند.

 

حال بعد از برخورد با بعضی عرضه کنندگان لباس های تن نما در تهران شاهد عرضه این لباس ها در شهر ساوه هستیم که ضرورت دارد مسئولین امر مراقب ترویج بی حجابی در شهر نه چندان بزرگ ساوه باشند.

 

 

 

 

 

 

 

دریافتی

 
تگها: بي حجابي- مقابله يا مسامحه

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر