1399/12/10
salamup.ir
nashrkhabar.ir

جامعه نیاز به احیای ارتباطات انسانی دارد

20 آبان 1393 کد خبر : 988613437

نارخبر ، با توجه به اهمیت سبک زندگی در سلامت یک شخص و خانواده با ابراهیم معصومی کارشناس علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزشی  در مورد مشکلات موجود در سبک و فرهتگ زندگی جامعه ایرانی مصاحبه داشتیم که در ادامه آمده است.

به نظر شما دلیل مشکلات اجتماعی نسل امروز چیست؟

بسیاری از مشکلات موجود در جامعه به دلیل تغییر سبک زندگی در اثر فن آوری های رسانه ای جدید و کم رنگ شدننیاز اجتماعی انسان با آن است.

وسایل ارتباط جمعی چگونه این کار را کردند؟

انسان نیاز به برقراری ارتباط با دیگران داشته و آفرینش او اجتماعی است این نیاز در قدیم با ارتباط افراد با دوستان و اقوام برطرف می شد که موجب اتحاد ،همدلی ،محبت ،مطلع بودن از احوال یکدیگر ،تلاش برای رفع مشکلات همدیگر ،افزایش امید و عشق به زندگی می شد اما در دهه اخیر با افزایش فن آوری های رسانه ای و پیشرفت های گوناگون ابزارهای رسانه ای این نیاز اجتماعی بویژه با تلویزیون کمرنگ شده است که موجب عزلت نشینی ،عادت به تنهایی،بی محبتی و دلسردی شده است .

شما چه راهکاری برای این مشکل دارید؟

به نظر بنده در صورت تبلیغ و آموزش گسترده راه های ارتباطی با سایر افراد جامعه از طریق همین رسانه ها و تشویق مردم به این امر بطور مستقیم وغیر مستقیم جامعه امروزی ما می تواند بسوی همدلی و همبستگی بیشتر و افزایش امید به زندگی برود و به تبع آن مشکلات اخلاقی و اجتماعی برطرف شود.

چه مشکل دیگری به نظر شما در زندگی اجتماعی ایرانی وجود دارد؟

مشکل بعدی عدم وجود انضباط اجتماعی و عدم قانون گرایی افراد و جامعه ایرانی است که در جریان شهرنشینی های گسترده این معضل هر روز بیشتر از دیروز گردید و موجب عقب ماندگی در بسیاری از مسایل زندگی گردید .

راهکاری به نظرتان برای رفع این مشکل می آید؟

توجه مسئولین به این موضوع و آموزش های عمومی مستمر از طریق مدارس و شبکه های تلویزیونی می تواند جامعه را بسوی نظم و قانون گرایی پیش ببرد و تاثیر بسزایی در برطرف شدن دیگر مشکلات نیز می گذارد. 

 

 

 
تگها: مشکلات, ساوه, زندگی, رسانه, ارتباط, انسان, اخبار ساوه, مستقیم, افزایش, کارشناس, برطرف, بسیاری, تغییر, تربیتی

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر