1399/12/10
salamup.ir
nashrkhabar.ir

روح جمعی جامعه در حال افول است؟

26 بهمن 1394 کد خبر : 988616190

وبلاگ" شهرمن 1" نوشت:

مشارکت اجتماعی در جامعه حاصل چیست ؟ در جامعه ای روح جمعی رو به انزوا رفته باشد ، آیا در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده است؟ یا به عبارت دیگر یک شبه روح جمعی و مشارکت اجتماعی تنزل کرده است؟

 

پدیده ها و رویدادهای زیادی هستند که در افول مشارکت جمعی جوامع تاثیرگزار هستند. یک جامعه فرضی را در نظر بگیریم.در این جامعه اخلاق و اعتماد با درصد قابل قبولی حاکم است و سرمایه اجتماعی به مانند چسبی تعاملات اجتماعی را سازماندهی کرده و تعادل و توازت را برقرار می نماید.

 

حال فرض کنید در این جامعه مورد اشاره ، اتفاقاتی روی دهد که مردم در یک پروسه زمانی حس کنند صداقت کارکرد خودش را از دست داده یا بسیار کمرنگ شده است. برای مردم آن جامعه این حس درونی بوجود بیاید که اگر الان من منفعت خودم را در نظر نگیرم فردا حقی نخواهم داشت یا اگر ببینند که کسانی که دروغ میگویند زندگی راحت تری دارند و عدم پاسخ گویی به منافع جامعه خیال وجدان عمومی را راحت کرده و هر چه دست درازی بیشتری کند (البته با حفظ ظواهر) نتیجه بهتری برای منافع فردی خود خواهد گرفت، آن هنگام است که اعتماد عمومی به یکدیگر دچار تزلزل شده و روح جمعی جامعه رو به افول می گراید.

 

با خود بیاندیشیم که ما در کجای بردار جوامع هستیم...اگر یک سر بردار را جامعه ای آرمانی با روحیه مشارکت بالا و سرمایه اجتماعی بی نظیر در نظر بگیریم و در سر دیگر بردار و نقطه مقابل آن را جامعه ای منزوی که روح جمعی آن افول کرده و سرمایه اجتماعی اش به تاراج رفته است... ما در کجای این طیف هستیم. درست است که در جوامع حاکمیت نقش به سزایی در روح جمعی جامعه دارد...اما نقش فرد فرد جامعه هم در این مقوله تاثیرات مهمی را دارد.

 اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر