1399/04/12
salamup.ir
nashrkhabar.ir

آخرین اخبار زلزله/زمین لرزه هشتم باز نوبران را لرزاند

25 مهر 1392 کد خبر : 98861716

به گزارش خبرنگار نارخبر از منطقه زلزله زده نوبران ساوه،وقتی مردم  در حال صرف صبحانه در ساعت 7:20بودند زمین لرزه  1.3 رییشتری آنها را لرزند

 این زمین لرزه موجب ریزش بعضی دیوارهاو سقف های ضعیف روستای سنگک نوبران شد

کار نصب چادر ها تاساعت 11دیشب ادامه داشت که امروز هم نیروهای امدادی وانتظامی در حال رسیدگی به مردم هستند

نماینده مردم ساوه وزرندیه" شهلا میر گلو بیات " هم اکنون از منطقه در حال بازدید هستند دیروز هم فرماندار ساوه "احمدآزاد" بازدید داشتند

خبرهای جدیدتر را در صورت امکان تا ساعت دیگر ارسال خواهیم کرد
تگها: زلزله, نوبران, ساوه, بیات, بازدید

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر