1397/11/03
salamup.ir
nashrkhabar.ir
10 مرداد 1394

پذیرش ۷۵۰۰ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای معرفی به مرحله گزینش

پذیرش ۷۵۰۰ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای معرفی به مرحله گزینش

مدیر کل دبیرخانه مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۱.۵ برابر از ظرفیت مورد نیاز در آزمون استخدامی به گزینش معرفی می‌شوند، گفت: ۷۵۰۰ نفر از پس از آزمون آموزش و پرورش برای ارزیابی به گزینش معرفی می‌شوند.

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر