1397/07/25
salamup.ir
nashrkhabar.ir
29 مرداد 1394

کشف اثر غذایی فاسد برای درمان بیماری ام‌اس

کشف اثر غذایی فاسد برای درمان بیماری ام‌اس

بعضی غذاهای فاسد شده و بد بو می توانند به عنوان یک عامل درمانی در بیماری های خودایمنی بدن مانند ام اس مورد استفاده قرار گیرند.

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر