1397/11/03
salamup.ir
nashrkhabar.ir
18 خرداد 1394

تاثیر شکست حزب اردوغان بر بازار سرمایۀ ترکیه

تاثیر شکست حزب اردوغان بر بازار سرمایۀ ترکیه

از دست دادن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات روز گذشته این کشور که شکستی سنگین برای این حزب تلقی می شود، موجب تزلزل در بازار بورس و سرمایه ترکیه شده است.

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر