1397/11/03
salamup.ir
nashrkhabar.ir
29 تیر 1396

خداوند برای گره گشایی از مشکلات بشر نمایندگانی روی زمین قرار داد/ شش درس از امام ششم مذهب جعفری

خداوند برای گره گشایی از مشکلات بشر نمایندگانی روی زمین قرار داد/ شش درس از امام ششم مذهب جعفری

استاد حوزه و دانشگاه از حوزه علمیه قم در گفتگو با نارخبر،گفت: بشر اگر خودش باشد در بسیاری از مواقع برای حل مشکلاتش سر در گم می ماند، اما خداوند متعال برای گره گشایی از مشکلات بشر نمایندگانی روی زمین قرار داده که تا قیامت در کنار بشریت هستند و او را راهنمایی می کنند.

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر