1399/04/12
salamup.ir
nashrkhabar.ir
25 تیر 1395

سالگرد برجام فرصتی برای مرور کارشکنی های آمریکا/رییس جمهور با برخورد با نزدیکان خود به عهدش وفا کند

سالگرد برجام فرصتی برای مرور کارشکنی های آمریکا/رییس جمهور با برخورد با نزدیکان خود به عهدش وفا کند

امام جمعه ساوه گفت: سالگرد برجام فرصتی برای مرور کارشکنی های آمریکا و تناقضات فرانسه در برخورد با تروریسم و بزک دروغ آنها در داخل  است.

اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر