مجموعه پوستر (دستاوردهای ۴۳ ساله انقلاب اسلامی) در شهرستان ساوه

مجموعه پوستر (دستاوردهای 43 ساله انقلاب اسلامی) در شهرستان ساوه در حوزه ورزش/ برق/ احداث جاده ها / کشاورزی/ واحدهای صنعتی و معدنی

 به گزارش نار خبر شهرستان ساوه  قبل از انقلاب در حوزه صنعت تنها ۱۳واحد تولیدی با ارزش سرمایه گذاری 140میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۶۰۰نفر فعال بود که پس از انقلاب با رشد ۴۵۰۰درصدی تعداد واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری ۶هزار میلیاردی و ۴۵هزار شغل به ۶۰۰واحد صنعتی افزایش یافت.


تعداد واحدهای معدنی با ۷۲۰۰درصرشد از ۴واحد به ۷۳ واحد معدنی ارتقا یافت و تعداد واحدهای صنفی از ۲۰۰واحد به ۱۵هزار واحد رسید و در مجموع پس از پیروزی انقلاب ۸۲ اسلامی هزار نفر در بخشهای مختلف شهرستان فعال هستند، درصد بیکاری به ۹.۶درصد کاهش پیدا کرده است و 62هزار و ۱۸۵نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
درحوزه کشاورزی، شهرستان ساوه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها دارای ۶هزار هکتار باغ انار و تولیدکننده ۳۰ تن تولیدات گلخانهای،دارای ۵واحد مرغداری گوشتی، یک واحد مرغ تخمگذار و ۱۵۰تن تولید گندم بود در حالی که از اوایل انقلاب تا کنون اقدامات موثری در این راستا انجام گرفته است به طوری که ۱۰هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار به اجرا رسید، ۲۵طرح زیربنایی صنایع روستایی انجام شد و سطح زیرکشت باغات انار به ۱۰هزار و ۵۰۰هکتار افزایش یافت.


شبکه برق رسانی، ۳۵روستای برقدار و ۱۷چاه آب کشاورزیدارای برق در ساوه وجود داشت که طی ۴۰ساله اخیر طول شبکه برق رسانی شهرستان به ۲هزار و ۳۱۸کیلومتر، ۲۰۴روستای برق دار و ۷۸۲چاه آب کشاورزی دارای برق افزایشیافته است و سد الغدیر با هدف آبیاری ۲۳هزار هکتار اراضیساوه و تامین آب شرب ساوه و صنعت و تولید انرژی احداث شد.
تا سال ۵۷تعداد تیمهای ورزشی مردان در ساوه ۱۵تیم بودکه امروز به ۴۵تیم افزایش یافته و ۲۰تیم ورزشی بانوان نیزتشکیل شده است، هزار ورزشکار سازمان یافته به ۱۲هزار نفرو ۵هیات ورزشی به ۳۸هیات افزایش یافته و هفت مکان ورزشی به ۱۵۰مکان رسیده است.


شهرستان ساوه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فاقد هرگونه آزادراه و یا بزرگراه بود، در حالی که طی ۴۰سال اخیر ۱۴۷کیلومتر آزادراه، ۴۰کیلومتر بزرگراه، ۱۱۰کیلومتر راه اصلی درجه یک، ۱۱۰کیلومتر راه فرعی آسفالته، ۴۱۵کیلومتر راه روستایی آسفالته و ۶۲کیلومتر راه روستایی شوسه احداث شده است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *