برنامه کامل فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و شانزده تیم لیگ برتری از برنامه خود برای این فصل با خبر شدند.

به گزارش نارخبر به نقل از  دیار آفتاب؛ قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و شانزده تیم لیگ برتری برنامه خود را برای این فصل با خبر شدند.

برنامه هفته به هفته بیست و دومین دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

هفته اول

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – هوادار

استقلال – سپاهان

نساجی مازندران – مس رفسنجان

پیکان – ملوان بندرانزلی

گلگهر سیرجان – تراکتور

ذوب‌آهن – پرسپولیس

هفته دوم

صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک

مس کرمان – پیکان

هوادار – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – نساجی مازندران

پرسپولیس – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – استقلال

مس رفسنجان – گلگهر سیرجان

تراکتور – ذوب‌آهن

هفته سوم

هوادار – صنعت نفت آبادان

استقلال – مس کرمان

آلومینیوم اراک – پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان – پیکان

گلگهر سیرجان – سپاهان

نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی

فولاد خوزستان – تراکتور

ذوب‌آهن – مس رفسنجان

هفته چهارم

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – گلگهر سیرجان

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – استقلال

سپاهان – فولاد خوزستان

پیکان – نساجی مازندران

تراکتور – هوادار

ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – مس کرمان

آلومینیوم اراک – تراکتور

ذوب‌آهن – سپاهان

فولاد خوزستان – مس رفسنجان

استقلال – پیکان

هوادار – پرسپولیس

گلگهر سیرجان – ملوان بندرانزلی

هفته ششم

تراکتور – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – ذوب‌آهن

سپاهان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

استقلال – نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – هوادار

پیکان – گلگهر سیرجان

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان

فولاد خوزستان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان

هوادار – سپاهان

گلگهر سیرجان – استقلال

پرسپولیس – تراکتور

ذوب‌آهن – پیکان

هفته هشتم

صنعت نفت آبادان – ملوان بندرانزلی

هوادار – مس کرمان

آلومینیوم اراک – پیکان

نفت مسجدسلیمان – گلگهر سیرجان

پرسپولیس – سپاهان

ذوب‌آهن – نساجی مازندران

فولاد خوزستان- استقلال

تراکتور – مس رفسنجان

هفته نهم

سپاهان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – تراکتور

نساجی مازندران – گلگهر سیرجان

پیکان – فولاد خوزستان

استقلال – ذوب‌آهن

ملوان بندرانزلی – هوادار

مس رفسنجان – پرسپولیس

هفته دهم

صنعت نفت آبادان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – استقلال

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

تراکتور – سپاهان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

هوادار – پیکان

پرسپولیس – ملوان بندرانزلی

ذوب‌آهن – گلگهر سیرجان

هفته یازدهم

پیکان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – پرسپولیس

نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن

سپاهان – مس رفسنجان

گلگهر سیرجان – فولاد خوزستان

استقلال – هوادار

ملوان بندرانزلی – تراکتور

هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران

مس رفسنجان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – ملوان بندرانزلی

پرسپولیس – استقلال

هوادار – گلگهر سیرجان

تراکتور – پیکان

هفته سیزدهم

استقلال – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – تراکتور

گلگهر سیرجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – سپاهان

نساجی مازندران – هوادار

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان

پیکان – پرسپولیس

هفته چهاردهم

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – پیکان

تراکتور – نساجی مازندران

هوادار – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – استقلال

پرسپولیس – گلگهر سیرجان

هفته پانزدهم

گلگهر سیرجان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – سپاهان

فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران – پرسپولیس

استقلال – تراکتور

ذوب‌آهن – هوادار

پیکان – مس رفسنجان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *