درخشش بیماران خاص ساوه در کسب عناوین قهرمانی استان مرکزی در رشته های ورزشی تنیس روی میز و دارت

بیمارلن خاص ساوجی عناوین قهرمانی استان مرکزی در رشته های ورزشی تنیس روی میز و دارت را کسب نمودند.

اعزام ۵ بازیکن جهت شرکت در مسابقات ورزشی رشته های دارت و تنیس روی میز برای اولین باربه استان مرکزی باسرپرستی آقای حمیدحسنی (رئیس هیات ورزشی بیماران خاص و پیونداعضاشهرستان ساوه) انجام شد و منجر به کسب مقام های اول تا سوم دررشته تنیس روی میزبه ترتیب آقایان حمیدحسنی (اول.)عباس متین (دوم) هادی سجک (سوم) خانم سوسن سنجری کرهوری (کسب مقام چهارم) گردید.

دررشته دارت آقای علی جیروز (کسب مقام سوم) مقام های برتر را دراستان مرکزی کسب کردند که درروزهای آتی به مسابقات کشوری اعزام خواهندشد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *